Данас су званично завршени радови на асфалтирању улица Турски пут и Петра I Карађорђевића у Великом Лаолу. Остало је само да се ураде банкине које ће бити у равни са асфалтом.


Сада је мештанима ових улица омогућен безбедан и комфоран прилаз кућама, а олакшан је и саобраћај пољопривредној механизацији и комуналним возилима.