У ОШ “Жарко Зрењанин” Велико Лаоле општина Петровац на Млави, 25.04.2024. године одржан је догађај посвећен промоцији инклузивног образовања у оквиру пројекта “Учимо сви заједно” који спроводе Министарство просвете и УНИЦЕФ, уз финансијску подршку Европске уније.

Како је један од циљева пројекта и подизање свести јавности о важности и позитивном утицају инклузивног образовања на друштво у целини, школе које се налазе на територијама 20 јединица локалних самоуправа које учествују у пројекту ће током 2024. године одржати промотивне догађаје намењене локалним заједницама и широј јавности. Први циклус промотивних догађаја одржава се током априла и маја 2024. године.

Промотивни догађај који се одржава окупио је представнике локалне самоуправе, директоре, наставнике, родитеље и ученике који су укључени у пројекат, представнике мреже за инклузивно образовање и представнике других локалних институција и организација, укључујући локалне организације цивилног друштва.

Окосница овог промотивног догађаја је заједничко осликавање слова у реченици „Учимо сви заједно“, у коме учествују ученици, наставници и представници локалне заједнице. Заједничким осликавањем слова, стављамо у фокус да деца уче од одраслих, да одрасли уче од деце, да деца уче са децом и да сви учимо заједно у циљу равноправног, квалитетног, инклузивног и демократског друштва.

Инклузивно образовање је квалитетно образовање које уважава различитост, способности и потенцијале сваког детета, истовремено пружајући додатну подршку учењу сваком детету којем је то потребно.

Министарство просвете, Европска унија и УНИЦЕФ су 2021. године удружили снаге да побољшају доступност и квалитет предуниверзитетског образовања за свако дете, посебно за децу неповољног социо-економског статуса. Пројекат полази од стратешког опредељења Републике Србије да је инклузивно образовање основно право сваког детета и полазна тачка за развој праведног, отвореног, и демократског друштва.

Пројекат “Учимо сви заједно”, вредан 5 милиона евра бесповратне помоћи, који финансирају Европска унија и УНИЦЕФ, има неколико циљева:

• Даље унапређење системао бразовања и усклађивање са стандардима и праксама ЕУ у области инклузивног образовања;

• Унапређивање све укупног квалитета образовања, што подразумева и знања и вештине наставника да одговоре потребама сваког детета у одељењу;

• Унапређивање сарадње различитих актера на националном и локалном нивоу на даљем развоју квалитетног и нклузивног образовања за свако дете.

У пројекат је директно укључено 20 јединица локалних самоуправа, а пројектом је обухваћено око 10 одсто школа у Србији и око 5.000 стручњака из образовања и других области. Министарство просвете, науке и технолошког развојаEU u SrbijiUNICEF Srbija