У складу са годишњим планом газдовања Ловачког удружења “Крилаш”, секција Велико Лаоле и ове године пуштено у ловиште више десетина одраслих јединки фазана, а у прилогу је акција секције.