ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА РОДИТЕЉЕ/ДРУГЕ ЗАКОНСКЕ ЗАСТУПНИКЕ

Министарство просвете, науке и технолошког развоја планира да и за школску 2021/2022. годину, по доношењу Одлуке Владе Републике Србије, обезбеди бесплатне уџбенике и друга наставна средства из уџбеничких комплета које су школе изабрале да користе у настави за ученике основних школа који припадају следећим категоријама:

  • ученици из социјално/материјално угрожених породица (примаоци новчане социјалне помоћи);
  • ученици који основно школско образовање и васпитање стичу по индивидуалном образовном плану;
  • ученици са сметњама у развоју и инвалидитетом који образовно-васпитни рад остварују по индивидуалном образовном плану и други ученици којима су потребни прилагођени уџбеници (увећан фонт, Брајево писмо, електронски формат);
  • ученици основних школа који су у породици треће или свако наредно рођено дете у систему образовања и васпитања.


Школи се као доказ о испуњености услова доставља следећа документација:

  • за ученике, социјално/материјално угрожених породица, примаоци новчане социјалне помоћи, Решење (копија) којом се утврђује право на остваривање социјалне новчане помоћи;
  • За ученике који основношколско образовање и васпитање стичу по индивидуалном образовном плану и ученике са сметњама у развоју и инвалидитетом, није потребна посебна документација, јер школа поседује податке о наведеним ученицима;
  • За ученике који су у породици треће или свако наредно рођено дете које је у систему школовања (средња школа, факултет), потврду образовно-васпитне установе о својству ученика, односно студента. Потврду образовно-васпитне установе о својству ученика односно студента, прилаже се за свако дете.

За ученике који су у породици треће или свако наредно рођено дете и налаза се у основној школи, школа не издаје потврду, јер школа поседује податке о наведеним ученицима.

Рок за достављање документације је среда, 24. фебруар 2021.године до 14 часова.

Управа школе