На последњој одржаној седници Савета месне заједнице Велико Лаоле , на којој је било присутно 12 чланова савета, налазило се неколико тачака дневног реда, међу којима је најважнија била:

  • Усвајање новог статута

Нови статут Месне заједнице Велико Лаоле донет је у складу са новим Законом о локалној самоуправи и Одлуком о месним заједницама на територији општине Петровац на Млави (Сл.гласник општине Петровац на Млави 1/21) и усвојен је једногласно. Једна од новина које статут доноси а уједно и једна од најважнијих ставки је та да се број чланова савета смањује са 15 на 11 чланова савета. С обзиром да је тренутан број чланова савета МЗ 15, изабран пре доношења скупштинске Одлуке о месним заједницама, јер су избори за чланове савета МЗ Велико Лаоле  одржани пре ступања на снагу поменуте одлуке, примена овог статута ће се односити на следећи сазив који буде изабран на првим следећим изборима за чланове МЗ Велико Лаоле.