Месна заједница Велико Лаоле улаже велике напоре у очувању животне средине и тиме доприноси бољем квалитету живота њених суграђана. Тим поводом је постављено још 8 контејнера за отпад на локацијама где је повећано одлагање смећа. Контејнери су постављени у самом центру села, код Дома културе и на сеоском гробљу.

Такође се моле грађани да сав отпад на сеоском гробљу одлажу у зато предвиђене контејнере и тако очувају чистоћу и изглед сеоског гробља.