У току су припреме за асфалтирање неколико улица у Великом Лаолу. Радови се одвијају на три локације истовремено, како би се радови привели крају у што краћем року. Једна од улица која је у фази припреме за асфалтирање јесте и улица “Турски пут”, где је урађена нивелација терена и завршни слој тампона пре асфалтирања. У току следеће недеље очекује се завршетак радова.