О школи

Основна школа Жарко Зрењанин – Велико Лаоле

Вековно ропство под Турцима и читав 19. век испуњен је бунама и устанцима, а то су разлози који су учинили да је просвета у Србији била на врло ниском ступњу. За време Карађорђа нешто се и радило на просвети, али у доба Милоша Обреновића, који је и сам био неписмен, просвети се обраћала слаба пажња. Касније, од 1839. до 1857. године у Србији се оснива већи број школа. Из писаних судских докумената прошлог века, поред имена судских сведока, често је писан крст, а то значи – неписмен.

Грађани Великог Лаола 24. јула 1870. године упућују молбу начелнику пожеревачког округа ради отварања школе. Начелник није дозволио, јер школа није била сазидана. Након тога 29. новембра 1873. године грађани јављају министру просвете и црквених дела да је сазидина школа од тврдог материјала.

27.08.1874. године поставља се за првог учитеља Миливоје Поповић.

10.09.1874. године Министарство просвете и црквених дела наређује начелнику пожеревачког округа да учитељу Великог Лаола пошаље распоред и часове предмета, а учитељ Миливоје Поповић да иде у Шетоње код учитеља Алексе Божића на саветовање.

За време Српско-турског рата 1876-1878 школа није радила. Генерације које су биле спречене Првим светским ратом да уче школу, после завршетка рата за две године завршавају 4 разреда

Године 1949. ова школа прераста у осмогодишњу, а 1958. године завршена је нова зграда.

Извор: Писана документа прошлог века, Српско – етнографски зборник, Љубе Јовановића

Основнa школа “Жарко Зрењанин” Велико Лаоле
Цара Душана 141
12306 Велико Лаоле
телефон: 012 346 816
мејл: oslaole@gmail.com

Подручна одељења:
Мало Лаоле
Светосавска 36
телефон: 012 346 105

Бистрица
Српских владара 87
телефон: 012 358 293

Крвије
Српских владара 62
телефон: 012 344 037